Friday, April 23, 2010

DI KEBIRI.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

ini Dia korban kekerasan oleh Wanita, maka jangan suka permainkan hati wanita..., kalau gak mau anu kalian kena masalah...

1 comments:

di Nam FlyingSchool pangkal pinang ada indikasi korupsi,insiden pendidikan,accident pesawat,tindak pidana kekerasan bullying(human error cause overconfidance) disebabkan oleh instruktur terbang nam flyingschool pangkal pinang imam mahendra dan kepala sekolah nam flyingschool pangkal pinang bpk soenaryo melakukan tindakan curang,penipuan,pembohongan publik dan penyalahgunaan wewenang(penyakit power sindrom yang sangat membahayakan)tolong diusut tuntas pihak berwajib dan stakeholder serta masyarakat pada umumnya berjaga-jaga senantiasa demi keselamatan,keamanan,dan kemajuan sumber daya pilot di Indonesia. Terimakasih

Mene’, mene’, Teke’l Ufarsin

Post a Comment